ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 8-15

ชื่อเรื่อง : เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 8-15
ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   
หัวเรื่อง : สุขศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ : print
ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หนว่ยที่ 8-15

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา

Part Number :

เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15

Title Information : Alternative

Title :

สุขศึกษา

Title Information : translated

Title :

Health education

Name : Corporate

Name Part :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Name Part :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Type of Resource :

text

Genre (MARC) :

book

Origin Information

Place

Place Term : Code (MARC Country Code) :

th

Place

Place Term : Text :

กรุงเทพฯ

Publisher :

ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date Issued :

พ.ศ. 2526

Date Issued (marc) :

1983

edition :

พิมพ์ครั้งที่ 1.

Issuance :

monographic

Language

Language Term : Code (ISO639-2B) :

tha

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

(16), หน้า 375-908 [533 หน้า] : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Table of Contents :

เล่ม 2 หน่วยที่ 8 วิธีการสุขศึกษา / บุญยง เกี่ยวการค้า -- หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีและนวกรรมสุขศึกษา / บุญยง เกี่ยวการค้า -- หน่วยที่ 10. การดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 1 / กิตติ วัฒนกุล -- หน่วยที่ 11 การดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 2 / กันยา กาญจนบุรานนท์ -- หน่วยที่ 12 การดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล / วารี ระกิติ -- หน่วยที่ 13 การดำเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียน / วสันต์ ศิลปสุวรรณ -- หน่วยที่ 14 การวิจัยและประเมินผลงานสุขศึกษา / วสันต์ ศิลปสุวรรณ -- หน่วยที 15 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสุขศึกษา / สมจิตต์ สุพรรณทัสน์, ประจวบ สมพงษ์.

Note : Statement of Responsibility :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Note :

ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 12 พ.ศ.2538

Note :

บรรณานุกรม

Subject

Topic :

สุขศึกษา

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

วิธีการสุขศึกษา

Name : Personal

Name Part :

บุญยง เกี่ยวการค้า

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

เทคโนโลยีและนวกรรมสุขศึกษา

Name : Personal

Name Part :

บุญยง เกี่ยวการค้า

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 1

Name : Personal

Name Part :

กิตติ วัฒนกุล

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน 2

Name : Personal

Name Part :

กันยา กาญจนบุรานนท์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล

Name : Personal

Name Part :

วารี ระกิติ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การดำเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียน

Name : Personal

Name Part :

วสันต์ ศิลปสุวรรณ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การวิจัยและประเมินผลงานสุขศึกษา

Name : Personal

Name Part :

วสันต์ ศิลปสุวรรณ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสุขศึกษา

Name : Personal

Name Part :

สมจิตต์ สุพรรณทัสน์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสุขศึกษา

Name : Personal

Name Part :

ประจวบ สมพงษ์

Related Item (original)

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Identifier : ISBN :

9746104993 (ล.2)

Identifier : Local :

(ODI)vtls000049126

Record Information

Record Creation Date (marc) :

090401

Record Change Date (iso8601) :

200904241430.0

Record Identifier :

stou52303T8-15คำนำ -->
Click Here
สารบัญ -->
Click Here
รายละเอียดชุดวิชา -->
Click Here
หน่วยที่ 8 -->
Click Here
หน่วยที่ 9 -->
Click Here
หน่วยที่ 10 -->
Click Here
หน่วยที่ 11 -->
Click Here
หน่วยที่ 12 -->
Click Here
หน่วยที่ 13 -->
Click Here
หน่วยที่ 14 -->
Click Here
หน่วยที่ 15 -->
Click Here