ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ หน่วยที่ 1-6

ชื่อเรื่อง : เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ หน่วยที่ 1-6
ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   
หัวเรื่อง : การบริหารรัฐกิจ
ลักษณะทางกายภาพ : print
ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ หน่วยที่ 1-6

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

Part Number :

เล่ม 1 หน่วยที่1-6

Title Information : Alternative

Title :

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

Title Information : translated

Title :

Professional experience in public administration

Name : Corporate

Name Part :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Name Part :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

Type of Resource :

text

Genre (MARC) :

book

Origin Information

Place

Place Term : Code (MARC Country Code) :

th

Place

Place Term : Text :

นนทบุรี

Publisher :

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date Issued :

พ.ศ. 2530

Date Issued (marc) :

1987

edition :

พิมพ์ครั้งที่ 1

Issuance :

monographic

Language

Language Term : Code (ISO639-2B) :

tha

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

(13), 378 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Table of Contents :

เล่ม 1 หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของความสำเร็จในการปฏิบัติงานรัฐกิจ / กริช อัมโภชน์ -- หน่วยที่ 2 การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนในการปฏิบัติงาน / สมโภชน์ นพคุณ -- หน่วยที่ 3 หลักและวิธีการประสานงาน / สมทรง อินสว่าง, วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ -- หน่วยที่ 4 กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ / เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์ -- หน่วยที่ 5 การประชุมและการทำงานเป็นทีม / วิจิตร ศรีสอ้าน, ทิศนา แขมมณี, เพ็ญพรรณ รักเสนาะ, วารี ระกิติ -- หน่วยที่ 6. การเขียนหนังสือราชการ / ประวีณ ณ นคร

Note : Statement of Responsibility :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Note :

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ

Subject

Topic :

การบริหารรัฐกิจ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

องค์ประกอบของความสำเร็จในการปฏิบัติงานรัฐกิจ

Name : Personal

Name Part :

กริช อัมโภชน์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนในการปฏิบัติงาน

Name : Personal

Name Part :

สมโภชน์ นพคุณ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

หลักและวิธีการประสานงาน

Name : Personal

Name Part :

สมทรง อินสว่าง

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

หลักและวิธีการประสานงาน

Name : Personal

Name Part :

วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

Name : Personal

Name Part :

เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การประชุมและการทำงานเป็นทีม

Name : Personal

Name Part :

วิจิตร ศรีสอ้าน

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การประชุมและการทำงานเป็นทีม

Name : Personal

Name Part :

ทิศนา แขมมณี

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การประชุมและการทำงานเป็นทีม

Name : Personal

Name Part :

เพ็ญพรรณ รักเสนาะ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การประชุมและการทำงานเป็นทีม

Name : Personal

Name Part :

วารี ระกิติ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การเขียนหนังสือราชการ

Name : Personal

Name Part :

ประวีณ ณ นคร

Related Item : original

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Identifier : ISBN :

9746118242(ล.1)

Identifier : Local :

(ODI)vtls000051385

Record Information

Record Creation Date (marc) :

961113

Record Change Date (iso8601) :

20100622172400

Record Identifier :

stou33401T1_6

ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ หน่วยที่ 1-6


คำนำ -->
Click Here
สารบัญ -->
Click Here
รายละเอียดชุดวิชา -->
Click Here
หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของความสำเร็จในการปฏิบัติงานรัฐกิจ -->
Click Here
หน่วยที่ 2 การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการปฏิบัติงาน -->
Click Here
หน่วยที่ 3 หลักและวิธีการประสานงาน -->
Click Here
หน่วยที่ 4 กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ -->
Click Here
หน่วยที่ 5 การประชุมและการทำงานเป็นทีม -->
Click Here
หน่วยที่ 6 การเขียนหนังสือราชการ -->
Click Here