ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารการตลาด หน่วยที่ 1-15

ชื่อเรื่อง : แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารการตลาด หน่วยที่ 1-15
ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   
หัวเรื่อง : การจัดการตลาด--แบบฝึกหัด
ลักษณะทางกายภาพ : print
ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารการตลาด หน่วยที่ 1-15

Title Information

Title :

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารการตลาด

Part Number :

หน่วยที่ 1-15

Title Information : Alternative

Title :

การบริหารการตลาด

Title Information : translated

Title :

Marketing management

Name : Corporate

Name Part :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Name Part :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

Type of Resource :

text

Genre (MARC) :

book

Origin Information

Place

Place Term : Code (MARC Country Code) :

th

Place

Place Term : Text :

นนทบุรี

Publisher :

ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date Issued :

พ.ศ. 2526

Date Issued (marc) :

1983

edition :

พิมพ์ครั้งที่ 1

Issuance :

monographic

Language

Language Term : Code (ISO639-2B) :

tha

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

(7), 318 หน้า ; 29 ซม.

Note : Statement of Responsibility :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Note :

ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 14 พ.ศ. 2538

Subject

Topic :

การจัดการตลาด--แบบฝึกหัด

Identifier : ISBN :

9746134671

Identifier : Local :

(ODI) vtls000048892

Record Information

Record Creation Date (marc) :

961010

Record Change Date (iso8601) :

20090425134532.0

Record Identifier :

stou32302W1_15สารบัญ -->
Click Here
รายละเอียดชุดวิชา -->
Click Here
หน่วยที่ 1 - หน่วยที่ 3 -->
Click Here
หน่วยที่ 4 - หน่วยที่ 6 -->
Click Here
หน่วยที่ 7 - หน่วยที่ 9 -->
Click Here
หน่วยที่ 10 - หน่วยที่ 12 -->
Click Here
หน่วยที่ 13 - หน่วยที่ 15 -->
Click Here