ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 1-8

ชื่อเรื่อง : เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 1-8
ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   
หัวเรื่อง : การจัดการตลาด
หัวเรื่อง : การวางแผนการผลิต
ลักษณะทางกายภาพ : print
ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 1-8

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต

Part Number :

เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8

Title Information : Alternative

Title :

การจัดการการตลาดและการผลิต

Title Information : translated

Title :

Marketing, production and operations management

Name : Corporate

Name Part :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Name Part :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

Type of Resource :

text

Genre (MARC) :

book

Origin Information

Place

Place Term : Code (MARC Country Code) :

th

Place

Place Term : Text :

นนทบุรี

Publisher :

สำนักพิมพ ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date Issued :

พ.ศ. 2533

Date Issued (marc) :

1990

edition :

พิมพ์ครั้งที่ 1

Issuance :

monographic

Language

Language Term : Code (ISO639-2B) :

tha

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

(11), 404 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Table of Contents :

เล่ม 1 หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของหน้าที่งานธุรกิจ / ธำรง ช่อไม้ทอง -- หน่วยที่ 2 การจัดองค์กรการตลาดและการผลิต / เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- หน่วยที่ 3 ระบบการผลิต / เธียรไชย จิตต์แจ้ง -- หน่วยที่ 4 การวางแผนผลิตภัณฑ์ ทำเลที่ตั้ง และกำลังการผลิต / กิ่งพร ทองใบ -- หน่วยที่ 5 การออกแบบระบบการผลิต / เธียรไชย จิตต์แจ้ง -- หน่วยที่ 6 การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต / สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ -- หน่วยที่ 7 การควบคุมการผลิต / เธียรไชย จิตต์แจ้ง -- หน่วยที่ 8 การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ / กิ่งพร ทองใบ, เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

Note : Statement of Responsibility :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Note :

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ

Subject

Topic :

การจัดการตลาด

Subject

Topic :

การวางแผนการผลิต

Subject

Topic :

การกำหนดงานการผลิต

Subject

Topic :

การควบคุมการผลิต

Subject

Topic :

การผลิต--การจัดการ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

ความสัมพันธ์ของหน้าที่งานธุรกิจ

Name : Personal

Name Part :

ธำรง ช่อไม้ทอง

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การจัดองค์กรการตลาดและการผลิต

Name : Personal

Name Part :

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

ระบบการผลิต

Name : Personal

Name Part :

เธียรไชย จิตต์แจ้ง

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การวางแผนผลิตภัณฑ์ ทำเลที่ตั้ง และกำลังการผลิต

Name : Personal

Name Part :

กิ่งพร ทองใบ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การออกแบบระบบการผลิต

Name : Personal

Name Part :

เธียรไชย จิตต์แจ้ง

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต

Name : Personal

Name Part :

สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การควบคุมการผลิต

Name : Personal

Name Part :

เธียรไชย จิตต์แจ้ง

Related Item : Constituent

Title Information :

Title

การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ

Name : Personal :

Name Part

กิ่งพร ทองใบ

Related Item : Constituent

Title Information :

Title

การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ

Name : Personal :

Name Part

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

Related Item : original

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Identifier : ISBN :

9746132423 (ล.1)

Identifier : Local :

(ODI) vtls000051290

Record Information

Record Creation Date (marc) :

090319

Record Change Date (iso8601) :

20090425091755.0

Record Identifier :

stou32202T1_8คำนำ
Click Here
สารบัญ
Click Here
รายละเอียดชุดวิชา
Click Here
หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของหน้าที่งานธุรกิจ
Click Here
หน่วยที่ 2 การจัดองค์กรการตลาดและการผลิต
Click Here
หน่วยที่ 3 ระบบการผลิต
Click Here
หน่วยที่ 4 การวางแผนผลิตภัณฑ์ ทำเลที่ตั้งและกำลังการผลิต
Click Here
หน่วยที่ 5 การออกแบบระบบการผลิต
Click Here
หน่วยที่ 6 การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต
Click Here
หน่วยที่ 7 การควบคุมการผลิต
Click Here
หน่วยที่ 8 การซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ
Click Here