ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15

ชื่อเรื่อง : เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15
ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   
หัวเรื่อง : การบริหารรัฐกิจ
หัวเรื่อง : การวางแผน
หัวเรื่อง : การบริหารงานบุคคล
ลักษณะทางกายภาพ : print
ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบริหาร

PartNumber :

เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15

Title Information : Alternative

Title :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

Title Information : translated

Title :

Introduction to administration

Name : Corporate

Name Part :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Name Part :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

Type of Resource :

text

Genre (MARC) :

book

Origin Information

Place

Place Term : Code (MARC Country Code) :

th

Place

Place Term : Text :

นนทบุรี

Publisher :

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date Issued :

พ.ศ.2532

Date Issued (marc) :

1989

edition :

พิมพ์ครั้งที่ 1

Issuance :

monographic

Language

Language Term : Code (ISO639-2B) :

tha

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

ก-ฉ, 433 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Table of Contents :

เล่ม 2 หน่วยที่ 8 การบริหารรัฐกิจ / อวยชัย ชะบา -- หน่วยที่ 9 การเมืองและปัจจัยแวดล้อมกับการบริหาร / จุมพล หนิมพานิช -- หน่วยที่ 10 องค์การและการจัดปรับปรุงองค์การบริหาร / อวยชัย ชะบา -- หน่วยที่ 11 อำนาจหน้าที่ และมนุษยสัมพันธ์ / พิมลจรรย์ นามวัฒน์, กิตติ วัฒนกุล -- หน่วยที่ 12 การวางแผนและการตัดสินใจ / พิมลจรรย์ นามวัฒน์ -- หน่วยที่ 13 การประสานงานและการควบคุม / จุมพล หนิมพานิช -- หน่วยที่ 14 การอำนวยการ / อวยชัย ชะบา, จุมพล หนิมพานิช, กิตติ วัฒนกุล, เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 15 การบริหารงานบุคคล / อวยชัย ชะบา

Note : Statement of Responsibility :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Note :

ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2532.

Note :

บรรณานุกรม

Subject

Topic :

การบริหารรัฐกิจ

Subject

Topic :

การวางแผน

Subject

Topic :

การบริหารงานบุคคล

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การบริหารรัฐกิจ

Name : Personal

Name Part :

อวยชัย ชะบา

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การเมืองและปัจจัยแวดล้อมกับการบริหาร

Name : Personal

Name Part :

จุมพล หนิมพานิช

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

องค์การและการจัดปรับปรุงองค์การบริหาร

Name : Personal

Name Part :

อวยชัย ชะบา

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

อำนาจหน้าที่ และมนุษยสัมพันธ์

Name : Personal

Name Part :

พิมลจรรย์ นามวัฒน์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

อำนาจหน้าที่ และมนุษยสัมพันธ์

Name : Personal

Name Part :

กิตติ วัฒนกุล

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การวางแผนและการตัดสินใจ

Name : Personal

Name Part :

พิมลจรรย์ นามวัฒน์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การประสานงานและการควบคุม

Name : Personal

Name Part :

จุมพล หนิมพานิช

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การอำนวยการ

Name : Personal

Name Part :

อวยชัย ชะบา

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การอำนวยการ

Name : Personal

Name Part :

จุมพล หนิมพานิช

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การอำนวยการ

Name : Personal

Name Part :

กิตติ วัฒนกุล

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การอำนวยการ

Name : Personal

Name Part :

เชาว์ โรจนแสง

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การบริหารงานบุคคล

Name : Personal

Name Part :

อวยชัย ชะบา

Related Item : original

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Identifier : ISBN :

9746101668 (ล.2)

Identifier : Local :

(ODI)vtls000050817

Record Information

Record Creation Date (marc) :

961105

Record Change Date (iso8601) :

20090608094500.0

Record Identifier :

stou30201T8_15

ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15


คำนำ -->
Click Here
สารบัญ -->
Click Here
รายละเอียดชุดวิชา -->
Click Here
หน่วยที่ 8 การบริหารรัฐกิจ -->
Click Here
หน่วยที่ 9 การเมืองและปัจจัยแวดล้อมกับการบริหาร -->
Click Here
หน่วยที่ 10 องค์การและการจัดปรับปรุงองค์การบริหาร -->
Click Here
หน่วยที่ 11 อำนาจหน้าที่และมนุษยสัมพันธ์ -->
Click Here
หน่วยที่ 12 การวางแผนและการตัดสินใจ -->
Click Here
หน่วยที่ 13 การประสานงานและการควบคุมงาน -->
Click Here
หน่วยที่ 14 การอำนวยการ -->
Click Here
หน่วยที่ 15 การบริหารงานบุคคล -->
Click Here