ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 9-15

ชื่อเรืย : เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 9-15
ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   
หัวเรื่อง : โฆษณา -- การจัดการ
ลักษณะทางกายภาพ : print
ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 9-15

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา

PartNumber :

เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15

Title Information : Alternative

Title :

ชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา

Title Information : Alternative

Title :

การบริหารงานโฆษณา

Title Information : translated

Title :

Advertising administration

Name : Corporate

Name Part :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Name Part :

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Type of Resource :

text

Genre (MARC) :

book

Origin Information

Place

Place Term : Code (MARC Country Code) :

th

Place

Place Term : Text :

นนทบุรี

Publisher :

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date Issued :

พ.ศ. 2530

Date Issued (marc) :

1987

edition :

พิมพ์ครั้งที่ 1

Issuance :

monographic

Language

Language Term : Code (ISO639-2B) :

tha

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

(14), [422-953] หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Table of Contents :

เล่ม 2 หน่วยที่ 9 การบริหารงานโฆษณาในธุรกิจการค้าปลีก / ถาวร โสภีอมร -- หน่วยที่ 10 การบริหารงานโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรง / ทัศนีย์ จันทร -- หน่วยที่ 11 การบริหารงานด้านสื่อโฆษณา / ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์ -- หน่วยที่ 12 การประสานงานระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับลูกค้าและหน่วยงานสนับสนุนให้บริการการโฆษณา / สุมน อยู่สิน, พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 13 การบริหารการเงินสำหรับบริษัทตัวแทนโฆษณา / ประะดิษฐ์ รัตนวิจารณ์, พรทิพย์ ดีสมโชค -- หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการบริหารงานโฆษณา / บุษบา สุธีธร, ทัศนีย์ จันทร และรุ่งนภา พิตรปรีชา -- หน่วยที่ 15 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารงานโฆษณา / ถาวร โสภีอมร

Note : Statement of Responsibility :

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Note :

บรรณานุกรม

Subject

Topic :

โฆษณา -- การจัดการ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การบริหารงานโฆษณาในธุรกิจการค้าปลีก

Name : Personal

Name Part :

ถาวร โสภีอมร

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การบริหารงานโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรง

Name : Personal

Name Part :

ทัศนีย์ จันทร

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การบริหารงานด้านสื่อโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การประสานงานระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับลูกค้าและหน่วยงานสนับสนุนให้บริการการโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

สุมน อยู่สิน

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การประสานงานระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับลูกค้าและหน่วยงานสนับสนุนให้บริการการโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

พรทิพย์ ดีสมโชค

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การบริหารการเงินสำหรับบริษัทตัวแทนโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การบริหารการเงินสำหรับบริษัทตัวแทนโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

พรทิพย์ ดีสมโชค

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

กรณีศึกษาการบริหารงานโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

บุษบา สุธีธร

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

กรณีศึกษาการบริหารงานโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

ทัศนีย์ จันทร

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

กรณีศึกษาการบริหารงานโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

รุ่งนภา พิตรปรีชา

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารงานโฆษณา

Name : Personal

Name Part :

ถาวร โสภีอมร

Related Item : original

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Identifier : ISBN :

9746138642 (ล. 2)

Record Information

Record Creation Date (marc) :

071026

Record Change Date (iso8601) :

20101024143800.0

Record Identifier (VRT) :

(ODI)vtls000111680

Record Identifier (VRT) :

stou16427T9_15คำนำ
Click Here
สารบัญ
Click Here
รายละเอียดชุดวิชา
Click Here
หน่วยที่ 9 การบริหารงานโฆษณาในธุรกิจการค้าปลีก
Click Here
หน่วยที่ 10 การบริหารงานโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรง
Click Here
หน่วยที่ 11 การบริหารงานด้านสื่อโฆษณา
Click Here
หน่วยที่ 12 การประสานงานระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับลูกค้าและหน่วยงานสนับสนุนให้บริการการโฆษณา
Click Here
หน่วยที่ 13 การบริหารการเงินสำหรับบริษัทตัวแทนโฆษณา
Click Here
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการบริหารงานโฆษณา
Click Here
หน่วยที่ 15 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารงานโฆษณา
Click Here